Roget

Categories: 09 oct. 2012

POBLACIÓ TROBADA

Ubicació: municipi d’Àger

Núm. d’exemplars: 200 aprox.

ARBRE

Vigor: dèbil

Port: dret

Densitat: mitjana

FULLA

Forma: el·líptica lanceolada

Longitud: mitjana

Amplada: mitjana

FRUIT

Forma: ovoïdal-allargada

Simetria: asimètric

Àpex: apuntat

Base: truncada

Mugró: absent

Presència de lenticel·les: escasses

Mida de les lenticel·les: petites

Color en maduració: vermell

Inici de l’enverat: Àpex

PINYOL

Forma: allargat

Simetria (A): lleugerament asimètric

Simetria (B): lleugerament asimètric

Superfície (B): rugosa

Final Àpex: amb mugró