Sarrut

Categories: 10 oct. 2012

POBLACIÓ PROSPECTADA

Ubicació: municipi d’Àger

Núm. d’exemplars: 2.000 aprox.

ARBRE

Vigor: fort

Port: obert

Densitat: mitjana

FULLA

Forma: el·líptica lanceolada

Longitud: mitjana

Amplada: mitjana

FRUIT

Forma: ovoïdal

Simetria: asimètrica

Àpex: apuntat

Base: truncada

Mugró: absent

Presència de lenticel•les: abundants

Mida de les lenticel•les: grans

Color en maduració: violeta

Inici de l’enverat: des de la base

PINYOL

Forma: el·líptica

Simetria (A): assimètric

Simetria (B): lleugerament asimètric

Superfície (B): rugosa

Final Àpex: amb mugró